หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
Bankrang Subdistrict Administrative Organization
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่ะ ^_^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“บ้านกร่างน่าอยู่ รู้รักสามัคคี เศรษฐกิจดี สุขภาพดี คนมีความรู้ สังคมอยู่ดี
พัฒนาเด่น เน้นวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก และปลอดภัย
  พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
  พัฒนาการจัดการผังเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
  ปรับปรุง ดูแลและซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ทักษะ ฝีมือแรงงาน มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และมีรายได้มากขึ้น
  เพื่อสนับสนุนกลุ่มการทำเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดสาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข การขยายโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ขยายเขตประปา ระบบระบายน้ำ ให้ครอบคลุม และอำนวยความสะดวกแก่การใช้บริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทางธรรมาชาติ และ
สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์
  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ ป้องกันทรัพยากรธรรมาชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
  พัฒนาระบบขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-298-092 โทรสาร : 055-298-092 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,732,339 เริ่มนับ 30 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-688-2482
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10