หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
Bankrang Subdistrict Administrative Organization
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่ะ ^_^
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ของเอกชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลแบบ Sanitary Landfill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ต.ค. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.62-522, พล.ถ.62-212 ถนนคันคลอง ซี -15 สายริมคลองชลประทาน ซี -15 ช่วง 6 หมู่ที่ 5,12 บ้านวังป่าหญ้า บ้านกร่างเหนือ ด้วยวิธี e-bidding  20 ก.พ. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 062-002 สายแยกรูปวัว - บ้านแม่ระหัน หมู่ที่ 10 บ้านกอก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding   15 ก.พ. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.062-007 สายแยกมาบหมู-แยกช่างสาน จากบ้านมาบหมู หมู่ที่ 7 ไปบ้านแหลมโพธิ์หมู่ที่ 9 ด้วยวิธี e-bidding  12 ก.พ. 2564 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 62-211 , พล.ถ. 62-212 ถนนคันคลอง ซี -15 สายริมคลองชลประทาน ซี-15 ช่วง 6 หมู่ที่ 6,12 บ้านวังป่าหญ้า , บ้านกร่างเหนือ ด้วยวิธี e-bidding   11 ก.พ. 2564 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.062-002 สายแยกรูปวัว-บ้านแม่ระหัน หมู่ที่ 10 บ้านกอก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding   11 ก.พ. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสท้องถิ่น พ.ถ. 062-007 สายแยกมาบหมู-แยกช่างสาย จากบ้านมาบหมู หมู่ที่ 7 ไปบ้านแหลมโพธิ์หมู่ที่ 9 ด้วยวิธี e-bidding   11 ก.พ. 2564 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 62-211,พล.ถ. 62-212 ถนนคันคลอง ซี-15 สายริมคลองชลประทน ซี - 15 ช่วง 6 หไมู่ที่ 5,12 บ้านป่าหญ้า , บ้านกร่างเหนือ ด้วยวิธี e-bidding   11 ก.พ. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านกร่าง บริเวณริมคลองยมราช ม.11 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ธ.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านกร่าง บริเวณริมคลองยมราช ม.11 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ธ.ค. 2563 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านกร่าง บริเวณริมคลองยมราช หมู่ที่ 11   14 ส.ค. 2563 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางริมคลองยมราช หมู่ที่ 11 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายฟุตบาท หมู่ที่ 11   14 ส.ค. 2563 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายข้างวัดแหลมโพธิ์ ไปบ่อขยะ หมู่ที่ 9   14 ส.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   14 ส.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ที่ตั้งภายในเกษตรอำเภอเมือง หมู่ที่ 7 บ้านมาบหมู อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   14 ส.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดการขยะ ตำบลบ้านกร่าง โดยจ้างเหมาเครื่องจักรและดินถมในการฝังกลบปรับเกลี่ยและตกแต่งบ่อขยะ   13 ส.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางชาน หมีนิ่ม (ซอยตาเฉื่อย) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง   30 ก.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)   28 พ.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   20 ก.พ. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   27 ม.ค. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 พ.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   21 ต.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   3 ต.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2 ต.ค. 2562 15
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-298-092 โทรสาร : 055-298-092 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 83,810 เริ่มนับ 30 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-474-9117
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10