หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
Bankrang Subdistrict Administrative Organization
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่ะ ^_^
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/org... https://www.bankrang.go.th/org... โครงสร้างหน่วยงานไม่มีตำแหน่งรองปลัด อบต.
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/boa... https://www.bankrang.go.th/sta... https://www.bankrang.go.th/mem... https://www.bankrang.go.th/con...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/dut... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/law... https://www.localthai.org/dnm_... https://www.bankrang.go.th/law... https://www.bankrang.go.th/pro...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/new... https://www.bankrang.go.th/new... https://www.bankrang.go.th/new...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/con... https://www.bankrang.go.th/web...
o9 Social Network https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.facebook.com/bankr... ลิงค์เชื่อมโยงไปยัง Facebook อยู่มุมบน ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์หลัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/pro...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o18 E-Service https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.localthai.org/spec... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro... https://www.bankrang.go.th/dnm...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/pro...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/hom...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/con...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/new... https://www.bankrang.go.th/dnm...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm... https://www.bankrang.go.th/pro...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/hom...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bankrang.go.th/hom... https://www.bankrang.go.th/dnm...
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-298-092 โทรสาร : 055-298-092 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,436,452 เริ่มนับ 30 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-688-2482
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10