ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติ อบต.บ้านกร่าง
   สภาพทั่วไป อบต.บ้านกร่าง
   ข้อมูลหมู่บ้าน
   ผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านกร่าง
   รวมภาพ อบต.บ้านกร่าง
   วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกร่าง
 
เจ้าหน้าที่ อบต.
   คณะผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภา อบต.
   ข้อมูลสมาชิกสภา อบต.
  เจ้าหน้าที่ อบต.
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น
     อบต.บ้านกร่าง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   ส่วนการศึกษาฯ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
     อบต.บ้านกร่าง (สปสช.)
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
     ตำบลบ้านกร่าง
  ระเบียบกองทุนสวัสดิการ
  สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
   ชุมชน(กองทุนวันละบาท)
 
รวมลิงค์ในจังหวัด
  สถาบันการเงินชุมชนบ้านกร่าง
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  อบจ.พิษณุโลก
  จังหวัดพิษณุโลก
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูลบริการประชาชน
 
กฏและระเบียบต่างๆ
   หนังสือสั่งการ
   ข้อบังคับตำบล
 
การดำเนินงานของอบต.
   งบประมาณ อบต.บ้านกร่าง
   รายงานการประชุมสภา
 
หนังสือพิมพ์
 
 

สถานีโทรทัศน์

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

หน้าที่ [1]

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด